Wij vinden het fijn als alle gasten op een goede wijze gebruik maken van de faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

 • Tijdens het verblijf in De Helster moet de volwassene voortdurend toezicht houden op de onder zijn/haar begeleiding binnengekomen bezoeker(s).
 • Bezoekers zonder zwemdiploma A mogen alleen toegang in het zwembad onder begeleiding van een volwassene (max. 2 niet gediplomeerde zwemmers per 1 volwassene) in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 • Bezoekers zonder A diploma mogen niet zwemmen in het diepe zwembad. Voor de ketting is toegestaan als de niet gediplomeerde zwemmer, drijfmiddelen draagt, en er een volwassene met een goede zwemvaardigheid in het water aanwezig is als begeleiding.
 • Het dragen van zwembandjes is verplicht voor kinderen die niet in het bezit zijn van zwemdiploma A. Deze zijn te koop aan de balie.
 • Kinderen t/m 6 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een ouder/verzorger gebruik maken van de waterglijbaan en/of de tribune van de sporthal.
 • Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Bezoekers die lijden aan een vallende ziekte, hartaandoeningen of medicijnen gebruiken die mogelijk gevaar kunnen opleveren tijdens het zwemmen moeten dit vooraf melden aan de toezichthouder. Zwemmen met een begeleider gewenst.
 • Het meenemen of dragen van voorwerpen die breekbaar zijn of schade kunnen veroorzaken, is verboden. (Glas, sieraden spijkerbroeken etc.).
 • Aanwijzingen van het toezichthoudend personeel moet altijd worden opgevolgd. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd.
 • Het is niet toegestaan de zwemzaal te betreden als de geel/zwarte band bij de douche gesloten is.
 • U mag zich niet zonder geldige reden in of bij de kleedkamers ophouden.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten/gedrag worden in het sportcentrum niet geaccepteerd. Hiervan wordt altijd aangifte gedaan.

Heeft u vragen of opmerking over eventuele grensoverschrijdend gedrag binnen ons sportcentrum? Dan kunt u dit, eventueel anoniem, melden bij: centrumveiligesport.nl(externe link).

De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Wij wensen u een prettig verblijf in ons sportcentrum