Het bijzondere van De Helster is, dat uw kind altijd centraal staat binnen onze organisatie. Ook is De Helster uniek in het diplomazwemmen. Er wordt 4 keer per maand afgezwommen. Dit neemt stress weg bij ouders/verzorgers en kinderen en het afzwemmen blijft op hetzelfde niveau. 

Veilige omgeving

De Helster is een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en volwassenen. Zij kunnen hun zwemvaardigheden optimaal ontwikkelen op het eigen niveau, met als resultaat een erkend zwemdiploma van de NRZ. Binnen De Helster kan ieder kind en volwassene, door gekwalificeerd personeel, de kans krijgen ervaringen op te doen. Naast de lichamelijke ontwikkeling is er ook aandacht voor de cognitieve en de sociaal–emotionele ontwikkeling.

Kind en ouders/verzorgers

Kind

De startleeftijd voor de zwemles is bij ons 4 jaar en 8 maanden. Het kind staat centraal. Op een plezierige wijze worden de zwemvaardigheden aangeleerd. Er wordt binnen de groep rekening gehouden met de behoeftes van elk kind. Zodat het kind zich op zijn eigen niveau kan oefenen en ontwikkelen. Alles is gericht op het individu.

Tijdens de zwemlessen wordt er gebruik gemaakt van drijfmiddelen (kurkjes). Is een leerling nog te bang om te leren zwemmen hebben wij speciale watergewenning groepjes om spelenderwijs vrijer te worden in het water. Ook hebben we speciale groepjes voor leerlingen die niet goed kunnen functioneren in de huidige lesgroepen. Voor de kinderen die 9 jaar zijn of ouder hebben we speciale lestijden. 

Ouders/verzorgers

Contact met ouders is een belangrijk onderwerp van de zwemles. Wij willen de ouders duidelijk informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemlessen en de zwemontwikkeling van hun kind. De ouders kunnen de voortgang van hun kinderen ook online inzien. De ouders kunnen om de 7 weken de laatste 20 minuten van de zwemles bijwonen om de vorderen te bekijken en bespreken. Willen ouders eerder contact met de lesgever is dat altijd mogelijk.  

Volwassenen

Voor volwassenen biedt De Helster een persoonlijke leerweg. Einddoel is het behalen van certificaat of een zwemdiploma. In overleg, wordt rekening gehouden met (on)mogelijkheden, beperkingen en wensen van de volwassene.

Personeel

Medewerkers van de Helster wordt de ruimte geboden ervaringen op te doen, zich te ontplooien en hun beroepscompetenties uit te breiden. De organisatie geeft haar medewerkers regelmatig interne en -externe (bij)scholing. Stagiaires zijn welkom, wij dragen graag onze kennis aan over. Andersom zijn zij een bron van inspiratie voor de medewerkers. Zo kunnen zij met een frisse blik naar de lesmethodes blijven kijken. Ook vinden wij het belangrijk om regelmatig ervaring te delen met collega’s van een ander zwembad. Openheid en kennis delen met elkaar staat in De Helster centraal.

Diplomazwemmen

Het kind staat altijd centraal binnen onze organisatie. Ook is De Helster uniek in het diplomazwemmen. Er wordt 4x per maand op zaterdag afgezwommen voor het A en B-diploma. Het afzwemmen voor het C-diploma is 1x per 3 maanden. Door regelmatig diplomazwemmen te organiseren neemt stress weg bij ouders en kinderen.