Sportcentrum De Helster verwerkt persoonsgegevens van bezoekers, leden en websitebezoekers. Wij behandelen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen. Hoe wij deze informatie gebruiken en opslaan. En met wie wij die informatie kunnen delen.

Wij respecteren hierin uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo goed en veilig mogelijk te laten zijn. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Sportcentrum De Helster zelf.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.

Sportcentrum De Helster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Sportcentrum De Helster verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Sportcentrum De Helster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor de registratie van zwemabonnement van uw kind
 • Voor het bijhouden van zwemscore van uw kind
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening op basis van een overeenkomst, bijvoorbeeld zaalverhuur

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Sportcentrum De Helster bewaart uw gegevens zo lang als dat u bezoeker/lid bij ons bent of zolang als dat de wet voorschrijft. Bent u geen bezoeker/lid? Dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Sportcentrum De Helster verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met de organisaties PlanPlan en Bspaas voor het verwerken van uw gegevens.

Met deze organisaties, die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportcentrum De Helster blijft namelijk primair verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

De website bevat links naar websites van andere partijen. Sportcentrum De Helster draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Sportcentrum De Helster gaat zorgvuldig om met uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Foto- en filmopnamen

Wij vragen u om alleen uw zoon en/of dochter vast te leggen op een foto of te filmen tijdens het diplomazwemmen of recreatief zwemmen. Mochten er andere kinderen en/of lesgevers op de foto’s staan, dan vragen wij u om hier discreet mee om te gaan en bij voorkeur niet op sociale media te plaatsen.

Het gebruik van mobiele telefoons en camera's in de kleedkamers is te allen tijde verboden.

Uw rechten

Op het moment dat Sportcentrum De Helster uw persoonsgegevens verwerkt, wordt u geïnformeerd voor welke doeleinden dit gebeurt. Naast dit recht van informatie heeft u nog andere wettelijke rechten. Zo heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op verzet (bezwaar)

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen zich te identificeren.

Cookies

Sportcentrum De Helster gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag(externe link).

Wijziging Privacyverklaring

Sportcentrum De Helster behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.