Onze Missie en visie

Missie van de zwemles Sportcentrum De Helster.

Missie van de zwemles Sportcentrum De Helster

De Helster is een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en volwassenen. Zij kunnen hun zwemvaardigheden optimaal ontwikkelen op het eigen niveau, met als resultaat een erkend zwemdiploma. Binnen De Helster kan ieder kind en volwassene, door gekwalificeerd personeel, de kans krijgen ervaringen op te doen. Naast de lichamelijke ontwikkeling is er ook aandacht voor de cognitieve en de sociaal–emotionele ontwikkeling.

Visie van de Zwemles in Sportcentrum De Helster

De visie van De Helster op het leren zwemmen is gericht op de groepen kinderen, volwassenen, ouders, personeel, organisatie en samenleving.

Kind

Het kind staat centraal. Op een plezierige wijze worden zwemvaardigheden aangeleerd. Er wordt binnen de groep kinderen rekening gehouden met de behoeftes van elk kind. Zodat het kind zich op zijn eigen niveau kan oefenen en ontwikkelen.

Volwassenen

Voor volwassenen biedt De Helster een persoonlijke leerweg. Einddoel is het behalen van het zwemdiploma. In overleg, wordt rekening gehouden met (on)mogelijkheden, beperkingen en wensen van de volwassene.

Ouders

Contact met ouders is een belangrijk onderwerp van de zwemles. Wij willen de ouders duidelijk informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen de zwemlessen en de zwemontwikkeling van hun kind. Ouders zijn onze klant. Graag willen wij dan ook tegemoet komen aan de wensen en ideeën van ouders en luisteren naar vragen en tips.

Personeel

Medewerkers van de Helster wordt de ruimte geboden ervaringen op te doen, zich te ontplooien en hun beroepscompetenties uit te breiden. De organisatie geeft haar medewerkers regelmatig interne en -externe (bij)scholing. Stagiaires zijn welkom, wij dragen graag onze kennis aan over. Andersom zijn zij een bron van inspiratie voor de medewerkers. Zo kunnen zij met een frisse blik naar de lesmethodes blijven kijken. Ook vinden wij het belangrijk om regelmatig ervaring te delen met collega’s van een ander zwembad. Openheid en kennis delen met elkaar staat in De Helster centraal.

Het bijzondere van De Helster

Het kind staat altijd centraal binnen onze organisatie. Ook is De Helster uniek in het diplomazwemmen. Er wordt 4x per maand afgezwommen. Dit neemt stress weg bij ouders en kinderen en het afzwemmen blijft op hetzelfde niveau.