Verhuur sportruimte

In gemeente Overbetuwe is het mogelijk een ruimte te huren voor vergaderingen en sporten.

Verhuur algemeen

Voor het huren van een ruimte kunt u contact opnemen met Sportcentrum De Helster via verhuur@overbetuwe.nl

Voorwaarden voor verhuur

Vaste huurders ontvangen in juni van ieder jaar een aanbod voor het nieuwe seizoen.
Belangrijke voorwaarden zijn:

• Vaste verhuur gaat voor losse verhuur.
• Vaste huurders hebben het eerste recht op voortzetting van uren van het voorgaande seizoen.
• Voorrang voor Overbetuwse verenigingen.

Tarieven

Tarieven worden op 1 januari aangepast.

Tarieven